องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐจ้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ว 89) การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์การจัดทำแบบรูปรายกสน / TOR/กำหนดคุณลักษณะ ฯ [ 21 ก.ค. 2564 ]107
162 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2564 ]108
163 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2563 [ 19 ก.ค. 2564 ]106
164 ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]106
165 ถนนภายในหมู่บ้าน ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ [ 16 ก.ค. 2564 ]110
166 การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท. [ 15 ก.ค. 2564 ]110
167 ขอความอนุเคราะห์เสนอผลิตภัณฑ์ด้านการให้บริการ [ 14 ก.ค. 2564 ]104
168 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]110
169 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการขยายเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ก.ค. 2564 ]110
170 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ก.ค. 2564 ]106
171 ขอทราบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างรูปปะติมากรรมและเสาไฟฟ้าแลงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ของอปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 6 ก.ค. 2564 ]107
172 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) [ 5 ก.ค. 2564 ]106
173 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต [ 5 ก.ค. 2564 ]106
174 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้อปท. [ 30 มิ.ย. 2564 ]122
175 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท.ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2564 ]115
176 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2564 ]106
177 หารรือการยื่นอุทรณ์ภาษีป้ายของบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 [ 29 มิ.ย. 2564 ]112
178 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุริกจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ให้แก่อปท.) [ 29 มิ.ย. 2564 ]110
179 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุริกจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่อปท.) [ 29 มิ.ย. 2564 ]113
180 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2564 ]106
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16