องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุของอปท. โรงเรียนและศพด.สังกัดอปท."

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุของอปท. โรงเรียนและศพด.สังกัดอปท."    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุของอปท. โรงเรียนและศพด.สังกัดอปท."
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก