องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอัตราส่วนผสม งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement in Place Recycling)

    รายละเอียดข่าว

ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอัตราส่วนผสม งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement in Place Recycling)

    เอกสารประกอบ

ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอัตราส่วนผสม งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement in Place Recycling)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก