องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวด 9 งบปี 2564

    รายละเอียดข่าว

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวด 9 งบปี 2564

    เอกสารประกอบ

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวด 9 งบปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก