องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

    รายละเอียดข่าว

ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

    เอกสารประกอบ

ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก