องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


คืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

คืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

    เอกสารประกอบ

คืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก