องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


ขอตวามอนุเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุเพื่อออกแบบอัตราส่วนผสมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและออกแบบ (Prime Coat)

    รายละเอียดข่าว

ขอตวามอนุเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุเพื่อออกแบบอัตราส่วนผสมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและออกแบบ (Prime Coat)

    เอกสารประกอบ

ขอตวามอนุเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุเพื่อออกแบบอัตราส่วนผสมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและออกแบบ (Prime Coat)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก