องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่อปท.

    รายละเอียดข่าว

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่อปท.

    เอกสารประกอบ

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่อปท.
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก