องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์และบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพขรบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์และบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพขรบูรณ์

    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์และบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพขรบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก