องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

    เอกสารประกอบ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก