องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดกาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดกาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    เอกสารประกอบ

หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดกาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก