องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564 รุ่นที่ 22-23

    รายละเอียดข่าว

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564 รุ่นที่ 22-23    เอกสารประกอบ

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564 รุ่นที่ 22-23
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก