องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับอปท.ที่ไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง

    รายละเอียดข่าว

การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับอปท.ที่ไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง    เอกสารประกอบ

การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับอปท.ที่ไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก