องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


แจ้งขอสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายประจำปี 2563 มินิบิ๊กซี ดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

ขอความอนุเคราะห์รถบรรเทาสาธารณภัย

    เอกสารประกอบ

แจ้งขอสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายประจำปี 2563 มินิบิ๊กซี ดงมูลเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก