องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง


การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง / ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง / ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง / ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก