องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 164 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องเรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ ฉบับที่ 2 (112/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2565) [ 19 พ.ค. 2565 ]1
2 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 พ.ค. 2565 ]7
3 ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 พ.ค. 2565 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 25 เม.ย. 2565 ]9
5 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน ๓" (ระยะที่ 3) [ 7 เม.ย. 2565 ]14
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]17
7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ [ 7 เม.ย. 2565 ]12
8 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 และ "งดใช้ งดให้ "ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 9 ก.พ. 2565 ]28
9 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลดงมูลเหล็ก [ 19 ม.ค. 2565 ]65
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 11 ม.ค. 2565 ]18
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม [ 11 ม.ค. 2565 ]26
12 คำแถลงนโยบาย ของนายไฉน ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 10 ม.ค. 2565 ]72
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 5 ม.ค. 2565 ]14
14 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]13
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]13
16 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ใสสะอาด" [ 1 พ.ย. 2564 ]87
17 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ใสสะอาด [ 1 พ.ย. 2564 ]75
18 ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2564 ]143
19 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นหน่วยงานที่มีผลงานระดับ AA [ 12 ต.ค. 2564 ]91
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ต.ค. 2564 ]99
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9