องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]1
2 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร [ 20 ก.ย. 2566 ]2
3 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ [ 25 ส.ค. 2566 ]5
4 ประชาสัมพันธ์งาน SME-GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย [ 21 ส.ค. 2566 ]6
5 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 21 ส.ค. 2566 ]7
6 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 ส.ค. 2566 ]6
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2566 ]7
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2566 - 2570 ( แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]18
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรางวัล UNESCO International Prizes ประจำปี 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]23
10 โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]24
11 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]22
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ( แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 23 มิ.ย. 2566 ]15
13 โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ ประจำปี 2565 [ 21 มิ.ย. 2566 ]36
14 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้ ประจำปี 2565 [ 21 มิ.ย. 2566 ]31
15 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างเข้มข้นในพื้นที่มีจุด Hotspot [ 1 พ.ค. 2566 ]32
16 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 1 พ.ค. 2566 ]27
17 ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 7 มี.ค. 2566 ]28
18 จัดทำแนวปฏิบัติ Dos and Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 22 ก.พ. 2566 ]42
19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 10 ก.พ. 2566 ]31
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ม.ค. 2566 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11