องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 26 ต.ค. 2564 ]108
62 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านระบบ KTC Corporate Online [ 25 ต.ค. 2564 ]109
63 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 20 ต.ค. 2564 ]108
64 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 20 ต.ค. 2564 ]104
65 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]108
66 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 20 ต.ค. 2564 ]105
67 แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนของอปท.ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 20 ต.ค. 2564 ]130
68 การจัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม งวดที่ 4/2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]113
69 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]108
70 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]105
71 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]105
72 แจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์และขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]108
73 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 20 ต.ค. 2564 ]107
74 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]106
75 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2564 ]109
76 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 19 ต.ค. 2564 ]108
77 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]107
78 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]107
79 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]107
80 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 [ 12 ต.ค. 2564 ]105
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16