องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 304 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]5
2 ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนนำ้อูนเทศบาลตำบลแร่ [ 12 ม.ค. 2565 ]5
3 แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระหนี้สินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ฯแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 5 ม.ค. 2565 ]7
4 แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระหนี้สินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ฯแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 5 ม.ค. 2565 ]5
5 แจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์ และขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ [ 5 ม.ค. 2565 ]6
6 แจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์ และขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ [ 5 ม.ค. 2565 ]5
7 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]5
8 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน [ 4 ม.ค. 2565 ]13
9 ประชุมเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. [ 30 พ.ย. 2564 ]0
10 การนำส่งเงินรายได้อปท. [ 29 พ.ย. 2564 ]0
11 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม [ 23 พ.ย. 2564 ]2
12 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) [ 22 พ.ย. 2564 ]2
13 แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]1
14 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 19 พ.ย. 2564 ]2
15 คืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]1
16 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 พ.ย. 2564 ]1
17 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 พ.ย. 2564 ]2
18 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 16 พ.ย. 2564 ]2
19 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]2
20 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพากิจที่จัดสรรให้แก่ทบต.และอบต. [ 15 พ.ย. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16