องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาอบต.
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่แรก ครั้่งที่ 2/2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]30
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]29
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]25
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]26
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]40
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]35
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำ 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]37
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]34
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]38
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]37
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]126
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 มีนาคม 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]125
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]126
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 2/2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]132
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 มีนาคม 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]39
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 สมัยแรก [ 17 ก.พ. 2565 ]124
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]41
18 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]134
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]119
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการประประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่สอง (ขยายเวลาประชุมสภาฯ) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]142
 
หน้า 1|2|3|4