องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาอบต.


บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 ตุลาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ ประจำปี  2562  สมัยที่สอง ครั้งที่  2/2562 วันที่  25  ตุลาคม  2562

    เอกสารประกอบ บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 ตุลาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก