องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาอบต.


บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  สมัยสามัญ  ประจำปี 2562  สมัยที่สี่  ครั้งที่  1/2562  วันที่  9  ธันวาคม  2562

    เอกสารประกอบ บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก