องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาอบต.


บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก


    เอกสารประกอบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก