องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาอบต.


บันทีกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

    รายละเอียดข่าว

บันทีกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

    เอกสารประกอบ บันทีกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก