องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาอบต.


บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  สมัยสามัญ  ประจำปี  2563 สมัยแรก  ครั้งที่  1/2563  วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563

    เอกสารประกอบ บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก