องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาอบต.


บันทีกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยทีแรก ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กจัดทำบันทีกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยทีแรก ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

    เอกสารประกอบ บันทีกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยทีแรก ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก