องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาอบต.


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการประประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการประประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2564


    เอกสารประกอบ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการประประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก