องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]141
62 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]150
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขอเชิญประชาชนตำบลดงมูลเหล็กเข้าร่วมโครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 30 พ.ย. 2563 ]89
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]137
65 ประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้กับประชาชน [ 8 ต.ค. 2563 ]137
66 รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังแหล่งน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก [ 25 ก.ย. 2563 ]94
67 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]134
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]139
69 แผนพับประชาสัมพันธ์ "อุทกภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 18 ส.ค. 2563 ]149
70 แผนพับประชาสัมพันธ์ "อัคคีภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 18 ส.ค. 2563 ]139
71 เอกสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 11 ส.ค. 2563 ]129
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]136
73 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ [ 16 ก.ค. 2563 ]135
74 แจ้งมติคณะรัฐนตรี การขยายกรอบระยะเวลาของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]140
75 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]131
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 9 ก.ค. 2563 ]128
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]149
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]145
79 เอกสารประชาสัมพันธ์กวินัยและการรักษาวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น งานกฏหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 18 พ.ค. 2563 ]119
80 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการท่องเที่ยวดงมูลเหล็ก [ 13 พ.ค. 2563 ]118
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9