องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคา    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก