องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ยืนยันการเข้าดำเนินการซ่อมแซมสนามฟุตซอล [ 14 พ.ค. 2564 ]155
42 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร [ 29 เม.ย. 2564 ]174
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]138
44 การขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]123
45 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม2564) [ 29 มี.ค. 2564 ]148
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสานงานผู้บริหารที่ว่าง [ 2 มี.ค. 2564 ]142
47 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องกำหนดการแจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ [ 16 ก.พ. 2564 ]146
48 ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายผ่านธนาคาร [ 16 ก.พ. 2564 ]125
49 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมูลเหล็กจัดตกแต่งสถานที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วัดดงมูลเหล็ก [ 16 ก.พ. 2564 ]139
50 ส่งเงินคืนโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]137
51 โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]145
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]143
53 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 2 ก.พ. 2564 ]99
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]148
55 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]148
56 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 6 ม.ค. 2564 ]140
57 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ม.ค. 2564 ]151
58 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ / แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 4 ม.ค. 2564 ]143
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง อัตราการเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ [ 16 ธ.ค. 2563 ]145
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]137
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9