องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 พ.ค. 2565 ]67
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 25 เม.ย. 2565 ]65
23 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน ๓" (ระยะที่ 3) [ 7 เม.ย. 2565 ]102
24 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]82
25 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ [ 7 เม.ย. 2565 ]104
26 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก [ 17 ก.พ. 2565 ]58
27 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 และ "งดใช้ งดให้ "ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 9 ก.พ. 2565 ]95
28 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลดงมูลเหล็ก [ 19 ม.ค. 2565 ]129
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 11 ม.ค. 2565 ]76
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม [ 11 ม.ค. 2565 ]88
31 คำแถลงนโยบาย ของนายไฉน ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 10 ม.ค. 2565 ]136
32 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 5 ม.ค. 2565 ]97
33 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]72
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]77
35 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ใสสะอาด" [ 1 พ.ย. 2564 ]149
36 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ใสสะอาด [ 1 พ.ย. 2564 ]168
37 ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2564 ]229
38 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นหน่วยงานที่มีผลงานระดับ AA [ 12 ต.ค. 2564 ]183
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ต.ค. 2564 ]171
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ต.ค. 2564 ]152
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10