องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คำสั่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงานจ้างฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการรักษาราชการแทน [ 2 พ.ค. 2565 ]48
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ค. 2565 ]44
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [ 2 พ.ค. 2565 ]50
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงาน ฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจข้าราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ก.ค. 2564 ]119
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงานจ้างตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 3 พ.ย. 2563 ]138
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 27 ธ.ค. 2562 ]154
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ [ 7 ต.ค. 2562 ]139
8 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2561 ]141