องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คำสั่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    เอกสารประกอบ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก