องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คำสั่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล


คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ

    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก