องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คำสั่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล


คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    เอกสารประกอบ

คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก