องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คำสั่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงาน ฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจข้าราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงาน ฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจข้าราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง

    เอกสารประกอบ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงาน ฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจข้าราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก