องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษา [ 9 ม.ค. 2567 ]5
2 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 ม.ค. 2567 ]6
3 คู่มือการปฏิบัติงานการเพิ่มเติมแผน อบต.ดงมูลเหล็ก [ 8 ม.ค. 2567 ]1
4 คู่มือ การปฏิบัติงานภาษีป้าย [ 5 ม.ค. 2567 ]5
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้าง [ 5 ม.ค. 2567 ]5
6 คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ 5 ม.ค. 2566 ]40
7 คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษา [ 10 ม.ค. 2565 ]148
8 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 10 ม.ค. 2565 ]133
9 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 10 ม.ค. 2565 ]129
10 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ม.ค. 2565 ]126
11 คุ่มือการปฏิบัติงาน กองทุนธนาคารขยะตำบลดงมูลเหล็ก [ 6 ม.ค. 2564 ]127
12 คู่มือปฏิบัติงาน ด้านงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข [ 6 ม.ค. 2564 ]125
13 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 6 ม.ค. 2564 ]130
14 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2564 ]129
15 แนวทางในการขออนุญาตก่อสร้าง รื้นถอน ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ม.ค. 2564 ]131
16 เอกสารเผยแพร่ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาต ขุดดิน ถมดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]126
17 คู่มือปฏิบัติงาน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 มิ.ย. 2563 ]128
18 คู่มือปฎิบัติงาน ธุรการ และงานสารบรรณ [ 6 ม.ค. 2563 ]128
19 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]134
20 คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล [ 6 ม.ค. 2563 ]137
 
หน้า 1|2