องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 10 ม.ค. 2565 ]89
2 คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษา [ 10 ม.ค. 2565 ]94
3 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 10 ม.ค. 2565 ]86
4 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 10 ม.ค. 2565 ]87
5 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ม.ค. 2565 ]85
6 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ) [ 10 ม.ค. 2565 ]85
7 ข้อแนะนำสำหรับผู้มาติดต่อ ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ดงมูลเหล็ก [ 6 ม.ค. 2564 ]100
8 คุ่มือการปฏิบัติงาน กองทุนธนาคารขยะตำบลดงมูลเหล็ก [ 6 ม.ค. 2564 ]86
9 คู่มือปฏิบัติงาน ด้านงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข [ 6 ม.ค. 2564 ]86
10 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 6 ม.ค. 2564 ]86
11 คู่มือ เอกสารแนะนำ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย [ 6 ม.ค. 2564 ]87
12 เอกสารแนะนำ ภาษีป้าย [ 6 ม.ค. 2564 ]85
13 แนวทางในการขออนุญาตก่อสร้าง รื้นถอน ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ม.ค. 2564 ]87
14 เอกสารเผยแพร่ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาต ขุดดิน ถมดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]85
15 คู่มือปฏิบัติงาน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 มิ.ย. 2563 ]86
16 คู่มือปฎิบัติงาน ธุรการ และงานสารบรรณ [ 6 ม.ค. 2563 ]87
17 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]88
18 คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล [ 6 ม.ค. 2563 ]88
19 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2563 ]87
20 คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท. [ 6 ม.ค. 2563 ]87
 
หน้า 1|2