องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]4
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]1
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2567 [ 29 เม.ย. 2567 ]3
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กประจำปี 2566-2570 (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2567 [ 29 เม.ย. 2567 ]1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 4 ธ.ค. 2566 ]37
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 4 ธ.ค. 2566 ]44
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ( แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 23 มิ.ย. 2566 ]61
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2566 - 2570 ( แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]97
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]74
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 27 มี.ค. 2566 ]106
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]75
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 15 ธ.ค. 2565 ]85
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]150
16 หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]147
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ส่วนที่ 1 [ 12 ก.ค. 2565 ]154
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ส่วนที่ 2 [ 12 ก.ค. 2565 ]159
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]145
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8)พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]155
 
หน้า 1|2|3