องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ส่วนที่ 1

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ส่วนที่ 1    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ส่วนที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก