องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ( แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ( แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก