องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก