องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 6) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 5
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก