องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.2 กองคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]4
2 แจ้งผลการอนุมัติวงเงินกู้ [ 30 ส.ค. 2564 ]4
3 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) [ 26 ส.ค. 2564 ]6
4 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2564 ]4
5 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 4 [ 25 ส.ค. 2564 ]4
6 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2564 ]5
7 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้อปท.เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของสำนักงานปปช.ประจำปีจ.เพชรบูรณ์ [ 24 ส.ค. 2564 ]6
8 ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริงของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ส.ค. 2564 ]4
9 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 2 [ 20 ส.ค. 2564 ]5
10 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเงินกู้ [ 18 ส.ค. 2564 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20