องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2564 ]2
2 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 12/2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]2
3 การรับฟังความเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 [ 24 ส.ค. 2564 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) ตำบลดงมูลเหล็ก (ศูนย์พักคอยตำบลดงมูลเหล็ก)และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ [ 20 ก.ค. 2564 ]6
5 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 25 มิ.ย. 2564 ]28
6 สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกท่านรวมพลัง ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 25 มิ.ย. 2564 ]30
7 ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 16 มิ.ย. 2564 ]32
8 แผนพับประชาสัมพันธ์ "วิธีเอาตัวรอดจาก อุทกภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 10 มิ.ย. 2564 ]30
9 ยืนยันการเข้าดำเนินการซ่อมแซมสนามฟุตซอล [ 14 พ.ค. 2564 ]28
10 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร [ 29 เม.ย. 2564 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14