องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน [ 25 มี.ค. 2563 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า [ 24 มี.ค. 2563 ]16
3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 4) [ 24 มี.ค. 2563 ]48
4 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 6 มี.ค. 2563 ]20
5 ประชาสัมพันธ์ โครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน [ 5 มี.ค. 2563 ]9
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา [ 4 มี.ค. 2563 ]7
7 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการถูกหลอกลวงกรณีอุ้มบุญ [ 4 มี.ค. 2563 ]12
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) รุ่นที่24 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]7
9 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]8
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) [ 26 ก.พ. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8