องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.3 กองช่าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทัพยากรน้ำ [ 7 เม.ย. 2564 ]0
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายขุดดิน และถมดิน กฎหมายควบคุมอาคารและกฎกระทรวงควบคุมอาคารที่ประกาศใหม่ เกี่ยวกับการขออนุญาต ฯลฯ [ 7 เม.ย. 2564 ]0
3 การเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาต [ 1 เม.ย. 2564 ]7
4 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล [ 1 เม.ย. 2564 ]7
5 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน [ 31 มี.ค. 2564 ]4
6 ขอความอนุเคราะห์รับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 30 มี.ค. 2564 ]6
7 ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม [ 30 มี.ค. 2564 ]4
8 สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) [ 30 มี.ค. 2564 ]4
9 ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ [ 23 มี.ค. 2564 ]6
10 แจ้งราคาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค [ 23 มี.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3|4