องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.1 สำนักปลัด
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางแก้ปัญหาการดำเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคม" [ 7 เม.ย. 2564 ]0
2 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสาร "เพชรบูรณ์ นิวส์" เพื่อการประชาสัมพันธ์ [ 7 เม.ย. 2564 ]0
3 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานบุคคลเพื่อความก้าวหน้าของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของอปท" [ 7 เม.ย. 2564 ]0
4 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจำแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่ายและความเชื่อมโยงระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.พ.ศ. 2563(ฉบับใหม่)" [ 7 เม.ย. 2564 ]0
5 เชิญประชุมพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]0
6 การจัดรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" [ 5 เม.ย. 2564 ]0
7 แจ้งเปลี่ยนวันฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 7 [ 5 เม.ย. 2564 ]0
8 กาปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]0
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 2 เม.ย. 2564 ]4
10 แจ้งปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 7 [ 2 เม.ย. 2564 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26