องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]88
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]158
3 รายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]148
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ส.ค. 2565 ]154
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ส.ค. 2565 ]188
6 ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]145
7 คำแถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]141
8 คำแถลง รายละเอียดคำแถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]161
9 คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]144
10 คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]141
11 บันทึกหลักการและเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]156
12 บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]138
13 บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]161
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]147
15 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]142
16 รายงานรายละเอียด ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]154
17 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]147
18 รายงานรายละเอียด ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]150
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]149
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]147
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]152
22 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]133
23 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]133
24 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]128
25 ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]131
26 รายละเอียดคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]127
27 รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]126
28 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]133
29 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]125
30 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]132
31 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]125
32 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณราจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]127
33 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]127
34 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]142
35 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]123
36 รายละเอียดคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]128
37 ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]128
38 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]141
39 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]128
40 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]127
41 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]133
42 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]130
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]135
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]144
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]131
46 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่นตำบลดงมูลเหล็ก [ 4 ต.ค. 2560 ]125
47 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อจากส่วนที่ 1คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประตำปี) [ 4 ต.ค. 2560 ]129
48 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]123
49 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ต่อจากส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่นตำบลดงมูลเหล็ก) [ 4 ต.ค. 2560 ]127
50 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่นตำบลดงมูลเหล็ก [ 4 ต.ค. 2560 ]133
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]126
52 รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ส.ค. 2559 ]127
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 21 เม.ย. 2559 ]139