องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำรประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
ข้อมูลพื้นฐาน
คำแถลง
รายละเอียดคำแถลง
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก