องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    เอกสารประกอบ

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก