องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมประชุมบูรณาการ [ 11 เม.ย. 2566 ]45
2 กิจกรรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]50
3 การประชาคม เรือง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก [ 12 ธ.ค. 2565 ]47
4 กิจกรรมระชุมผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเด็กเล็กในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 3 มี.ค. 2565 ]146
5 การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]127
6 การจัดทำประชุมประชาคมแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำป 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]131
7 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส่ในสุขอนามัย ร่วมกับผู้ปกครอง [ 11 ม.ค. 2564 ]147
8 ศูนย์พัฒนาเด็กจัดอบรมให้แก่ผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]133
9 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยให้พ่อแม่ [ 6 พ.ค. 2563 ]132
10 บันทึกการประชุม การจัดทำประชาคมตำบลเพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]146