องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 10 ต.ค. 2566 ]22
2 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2566 ]58
3 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12เดือน (เม.ย.65-ก.ย.65) [ 5 ต.ค. 2565 ]53
4 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ / แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]153
5 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ / แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 15 ต.ค. 2564 ]131
6 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ / แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2564 ]156
7 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ / แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 5 ม.ค. 2564 ]135
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 6 เม.ย. 2563 ]132